Wiecker Tribbenaol

Wiecker Tribbenaol

Rond de laatste eeuwwisseling is het Wiecker Tribbenaol nieuw leven ingeblazen als zijnde een ludiek volkstribunaal aan de oostelijke kant van de Maas.

Vonden de eerste zittingen (toen nog 2 op een dag) plaats in een gebouw van Rijkswaterstaat, sedert een tiental jaren wordt gebruikt gemaakt van de Platte Zaol in Wijck,

Het Wiecker Tribbenaol waarin elk jaar een volkstribunaal plaatsvindt geheel in de oude traditie van de vroegere rechtspraak door het volk, heeft elk jaar te oordelen over serieuze en ernstige feiten gepleegd door een gedaagde die in de loop van het jaar wordt benaderd vaak op voordracht uit de stad.

Samenstelling Wiecker Tribbenaol:

Het Tribbenaol wordt voorgezeten door een president/opperechter bijgestaan door een griffier, een lekenjury en aan weerszijden van de rechter een openbaar ministerie (offesere vaan justitie) en de verdediging (avvekaote). Daarnaast is er parketpolitie (laminaatpelisie) verder dient het vollek vaan Wieck/Mestreech een oordeel te geven omtrent de schuldvraag van de gedaagde. Het is immers een volkstribunaal.